MŮJ HLAS -MÉ SMYSLY

Chcete pochopit proč se vám v životě dějí některé věci? Jak si smyslově vybíráme partnery?

Naše smysly nás chrání , rozvíjejí, umocňují naše bytí.  Jsme dennodenně v kontaktu s našimi smysly. Pojďme se podívat jak spolu souvisí zrak, čich chuť, sluch a hmat i intuice náš šestý smysl. Jak to všechno souvisí s hlasem ptáte se? Jak smysly působí na tóny?

Fantasticky, budete se divit! Spoustu legrace si užijeme na tomto pětihodinovém semináři.

Budeme hodně zpívat, poslouchat, ochutnávat (různé chutě) abyste slyšeli jak to na tón působí.

Budeme čuchat různé vůně i pachy.

Budeme zpívat se špunty v uších, s klapkami na očích, koupat se ve vůních a zpívat do různých barev.

Budeme si vizualizovat a porovnávat písničky tvořené za pomocí rozdílných smyslů.

Přidáte si další puclík do pomyslné mozaiky poznání a vědomí o sobě.