Regresní terapie

Pokud potřebujeme pochopit souvislosti

Regresní terapie

Regresní terapie znamená v užším slova smyslu postup, kdy léčitelé či terapeuti vedou pacienta pomocí sugesce nebo bdělé hypnózy k návratu ke vzpomínkám z jeho minulého života.

Je to vlastně řízené vzpomínání a vybavování si události pod vedením terapeuta. Při něm si klient vybavuje potlačené vzpomínky a jejich zvědomováním a přijímáním je schopen se vyrovnat s negativními vlivy těchto událostí v přítomnosti. Vybavování si minulosti probíhá při plném vědomí.

Jak to probíhá?


Pohodlně se položíte a budete jen dýchat a soustředit se na váš dech. Budeme poslouchat meditativní hudbu a já vás povedu zpět ve vzpomínkách až tam kam bude třeba. Tak kde to začalo, kde se něco stalo a nemusí to být hned na poprvé v minulých životech i vaše současné bytí mohlo být poznamenáno traumatizujícími událostmi které je potřeba vyčistit z těla i mysli.

Regresní terapie se provádí ve změněném stavu vědomí, který je podobný hlubokému meditativnímu stavu, v němž si ale stále uvědomujeme co se v sezení děje. Změněný stav vědomí není nic jiného než jen to, že jste hluboko ponořeni sami do sebe a vaše vnímání nezůstává na povrchu