Hlasová akademie 1.ročník

Hlas - poznej sám sebe a nauč se sebeléčit

Unikátní roční program

Kurz je určen pro všechny kteří chtějí skrz hlas pochopit souvislosti svého bytí. Pro ty kteří chtějí hlasem léčit své tělo i duši. Těm co se chtějí hlasu nadále věnovat i v profesionálním životě at už zpěvu nebi budoucí terapeutické práci. Prostě a jednoduše i  pro zpěváky i pěvecké začátečníky se zaměřením na hlasové schopnosti diagnostikovat nebo léčit a v neposlední řadě i na  intonační problematiku, na rozdíly mezi klasickým a populárním přístupem ke školení lidského hlasu a na vybudování pěveckého hlasu, který je schopný stylově interpretovat různé žánry. Porovnáme metody klasického i moderního zpěvu a podíváme se na pop-music (včetně těch okrajových, hlasově expresivních) způsobem, který je pro hlas bezpečný, a proto vhodný pro každodenní profesionální dlouhodobé používání.

V 1 ročníku se zaměříme především na práci vlastního hlasu a pochopení energetických souvislostí. Práce v auře, práce s energetickým i emočním tělem. Práce s buněčným a tekutinovým tělem. Všechny tyto souvislostí se naučíte vnímat chápat a ovládat A vzájemně na sobě pozorovat a praktikovat. Začneme s terapeutickou prací samy na sobě i ostatních účastnících.

V dalších ročnících bude práce s hlasem pokračovat a budeme prohlubovat znalosti a učit se terapeutické práci.

V posledním 3. ročníku nás čeká práce s traumatem 

Na konci každého ročníku jsou zkoušky a poté obdržíte certifikát.

Co je součástí programu

PREZENČNÍ VÝUKA

Budeme se potkávat během celého roku po dobu 10 víkendů od soboty do neděle vždy od 10 do 18 hodin, celkem 14 výukových hodin za víkend s přestávkou na oběd od 13 do 14 hodin.

ON-LINE VÝUKA

Každý měsíc bude připravena MASTER CLASS přess ZOOM, kde se podíváme na akutální problematiku a dotáhneme techniku k dokonalosti.

VSTUPNÉ

Během akademie společně navštívíme divadlo a shlédneme HUDEBNÍ představení, které následně rozebereme po technické stránce.

HLASOVÝ ROZBOR

Každý měsíc mi pošlete nahrávku písně a já vám pošlu hlasovou správu s rozborem (poradím a vysvětlím jak co zpívat, jak si ulehčit kde a jak zjednodušit),

VLASTNÍ NAHRÁVKY

Během akademie se budeme pravidelně nahrávat aby bylo možné zkontrolovat a vnímat rozdíl v docílené technice a otevřenosti a barvě hlasu.

ČLENSKOU SEKCI

Každý týden budete dostávat na Facebookovou skupinu videa a mp3 soubory s dílčími úkoly. Můžete si zde předávat zkušenosti, postřehy a vzájemně se na vaší cestě podpořit.

Komu je kurz určen?

  • Těm, co mají zájem o zpěv a hlas. Mají chuť se blíže seznámit s tím co pro ně znamená, a co umí.
  • Všem, co mají potřebu najít pro své pracovní zaměření nový směr a práce s hlasem či jeho schopnosti a možnosti je vždy zajímaly.
  • Lidem, kteří se zpěvu i hlasu už nějakým způsobem věnují , umí s ním částečně pracovat a chtějí se zdokonalit či obohatit si vědomosti a nabrat nové zkušenosti.
  • Těm, co chtějí mít schopnost z hlasu vyčíst, na co ostatní myslí a čím se právě zabývají ve své mysli a tím poMáhat ostatním lidem. Můžete nastartovat tak novou etapu své pracovní dráhy i svého poslání.
  • Naprostým laikům, kteří v sobě cítí touhu se zpěvu a hlasu věnovat, protože je to vždycky bavilo a zajímalo.
  • Budoucím hlasovým terapeutům

Popis jednotlivých lekcí

Kurz je rozdělen do 10 víkendových lekcí. Každá je zaměřena na jednotlivý aspekt problematiky tak, aby student snadno pochopil vše podstatné. Lekce trvá jeden celý víkend a v přítomnosti lektora tak nabízí dostatek času na dostatečné vstřebání výukového materiálu. 

1. víkend

Seznámení s hlasovým aparátem. Anatomie hlasu a pěveckého a dechového ústrojí. Význam hlasu a jeho schopnosti plus hlasová stopa. Tradice populárního zpěvu a jeho školení u nás. Zpěv z pohledu moderních hlasových škol (EVT a CVT). Terminologie z čeho vyplývají rozdíly mezi klasickým a populárním zpěvem? Jak poslouchat populární zpěv? Rozeznávání a pojmenování různých hlasových kvalit.

2. víkend

Fyziologie hlasového a dechového ústrojí. Rejstříky z pohledu populárního i klasického zpěvu. Dechová cvičení. Posazení hlasu na dech. Měkké a tvrdé hlasové začátky. Používání hlasu ve spodní části rozsahu - "hrudní hlas".

3. víkend

Hlavový tón z pohledu populární hudby. Jeho užití a význam pro spojování rejstříků. Smíšený hlas z pohledu populární hudby. Odstraňování přechodů. Význam rezonancí a přechodu mezi nimi. Hlasová "tíha" a práce s ní.


4. víkend

Význam artikulace a rytmu pro populární zpěv. Specifika konsonant. Práce s vokály. Neutralizace vokálů z pohledu populární hudby. Nasazení textu na melodii. Individualita hlasového projevu. Výraz. Frázování. Improvizace.


5. víkend

Problematika hlasových oborů. Dělení hlasů v populární hudbě. Specifika mužských hlasů. Na co si dát pozor. Specifika ženských hlasů. Na co si dát pozor. A co děti? Jak vybrat píseň. Kde najít podklad? Jak najít správnou polohu písně pro daný hlas?

6. víkend

Cvičení na ovládání hlasivkové štěrbiny (glottis), tvrdé/měkké/dyšné začátky. Cvičení na změnu míry komprese hlasivkových vazů. Cvičení na ovládání různých částí vokálního traktu (změnu barvy hlasu). Cvičení na nalezení správného poměru nazální rezonance. Aplikace technik v hlasových etudách, spirituálech a moderních písních.


7. víkend

Cvičení na spodní část rozsahu (tj. s převažující mírou hrudní rezonance). Domykání hlasivek pomocí "vocal fry" (tzv. "pulzní rejstřík") Použití mluvy a mluvního hlasu ve spodním rozsahu hlasu. Nácvik "Beltu". Aplikace technik v hlasových etudách, spirituálech a moderních písních.


8. víkend

Cvičení na hlasovou rezonanci. Cvičení na falzet (neutral with breath) a hlavový tón (compressed neutral). Práce s hlasovými přechody - transitions (breaks, flips) Cvičení na hladký přechod mezi rejstříky (mody). "Siréna". Mód "Edge" ve vysoké poloze (lidově "ječák"). Aplikace technik v hlasových etudách, spirituálech a moderních písní.

9. víkend

Tento víkend budeme kombinovat různé hudební žánry a pasovat na naučenou techniku. Půjdeme od klasiky po pop, folk,, rock, hard rock, rep atd. zároveň budeme procvičovat výslovnost která je v každém hudebním stylu jiná a má jinou obtížnost na možnou zřetelnost zpívaného textu. Probereme dechové techniky  a budeme i nadále pracovat na hlasovém uvolnění,

10. výkend

V sobotu shrneme vše naučené a povíme si a zopakujeme základní body ke zkouškám.

V neděli  dopoledne bude písemná část která bude probíhat formou testu a odpoledne část praktická. Z praktické části dostanete hodnocení v písemné podobě kde vám individuálně v bodech napíšu, co z praktické části je vaší silnou stránkou a co a jak se nechá eventuelně ještě zlepšit.

Certifikát o absolvování prvního ročníku obdržíte nejdéle do 10 dnů po zkouškách e- mailem.

Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je zdraví hlas a ochota přistoupit k dané problematice bez předsudků a s chutí poznat či vyzkoušet "na vlastní kůži" něco nového.

Potřebujete více informací? 

V prvním, teoretickém, kroku se na zpěv podíváme z pohledu tradice klasické výuky zpěvu.( jsem žákyní Catheryne Calderon tedy klasické ŠVÝCARSKÉ hlasové školy) a z pohledu Pražské klasické školy hlasových technik - seznámíme se s jejich terminologií a naučíme se slyšet různé hlasové kvality, které se v moderní populární hudbě používají.

V dalším kroku pak začneme od počátku s budováním hlasu od hlasové opory, vzniku hlasu (fonace), využití a mixování resonancí až po problematiku rejstříků a vyrovnávání přechodů mezi nimi, a to s důrazem na rozdíly mezi populárním a klasickým přístupem. Tato část bude složena jak z teoretického popisu fyziologie a techniky každého kroku, tak z praktických ukázek a konkrétních cvičení či jejich nácviku.

Samostatná kapitola bude věnována oblastem, které mají pro klasický i moderní zpěv speciální význam, a to rytmické složce, artikulaci (zejména problematice nasazení textu na melodii, zejména francouzského textu a jeho správné pěvecké výslovnosti) a individuálním složkám pěveckého projevu, jako jsou práce s dynamikou, frázováním a improvizaci.

Podíváme se také na základní bel canto techniky v klasickém zpěvu. Jejich přístup k tvorbě a vedení tónu. Vázání hlasových rejstříků, otevírání a průchodnost celého hlasového aparátu.

Dále se podíváme na problematiku dělení hlasů (do jaké míry a jakým způsobem se používá v oblasti moderní hudby), na odlišnosti v přístupu k mužským a ženským hlasům (jejich typům a častým špatným návykům) a v souvislosti s tím na problém výběru repertoáru a jeho úpravy do správné polohy pro daný hlas, včetně stručného seznámení se s vyhledáváním notového materiálu a hudebních podkladů (half-playbacků) na internetu a se základy práce v programech pro jejich editaci a přehrávání.1. výkend 24. - 25. 09. 2022
2. výkend 15. - 16. 10. 2022
3. výkend 19. - 20. 11. 2022
4. výkend 17. - 18. 12. 2022
5. výkend 14. - 15. 01. 2023
6. výkend 18. - 19. 02. 2023
7. výkend 25. - 26. 03. 2023
8. výkend 29. - 30. 04. 2023 

9. výkend 27. - 28. 05. 2023

10. výkend 17. - 18. 06. 2023


2. ročník hlasové akademie bude prohlubovat znalosti o hlase a těle.